דרוש לסיום ש”ס משניות:

  דרוש לסיום ש”ס משניות: אחד מייחודיו של לימוד המשנה הינו ההיקף הגדול של כל ההלכות, אף אלו שאינן נוהגות בזמננו. במשנה כלולים סדרי קדשים וטהרות הנוגעים לזמן המקדש בעיקר, כאשר בתלמוד הבבלי נושאים אלו מצויים בפיזור בין המסכתות אך אין כמעט מסכתות שלמות המלבנות נושאים אלו. אמנם אין הדבר כן רק לעניין הכמותי אלא … להמשך קריאהדרוש לסיום ש”ס משניות:

שלג להרים וגשם לעצים – “מעלי תלגא לטורי”

  “אמר רבא: מעלי תלגא לטורי” – דרוש במסכת תענית: מהלך הסוגיות בגמרא תענית, ההולך ומתפתל בין ענייני גשמים לענייני תלמוד תורה, רומז באופן די בולט על קשר סמוי בין שני העניינים. אכן לא רק במהלך הסוגיה הנוכחי כי אם לכל אורך פרק ראשון של המסכת, “סדר של גשמים”, נראה בעליל הקשר שבין המים ובין … להמשך קריאהשלג להרים וגשם לעצים – “מעלי תלגא לטורי”

פרשת וירא – להשלים מניין בסדום

פרשת וירא – “צדיק עם רשע”, או “להשלים מניין בסדום”: פרשת וירא כוללת כמה עניינים ומאורעות שונים, אמנם יש לשים לב כי כל המאורעות הללו מתרחשים ביממה אחת (רש”י אפילו מעיר שלמלאכים שבאו אל אברהם לקח יותר מדי זמן להגיע לסדום..), והדבר אומר דרשני, מהו הרצף החורז את הכל. בדברים הבאים נציע מהלך רעיוני העולה … להמשך קריאהפרשת וירא – להשלים מניין בסדום