מלכות דוד וקרבן שתי הלחם – תכלית התורה והבריאה

חג השבועות הינו חג המונה יום אחד בלבד, אך כתרים רבים נקשרו לו (רק נעיר שאכן בפנימיות הזמנים קדושתו נמתחת כמה ימים קודם, כימי ההגבלה; ועוד שבעה ימים אחריו, כימי קרבן חגיגה, אשר על כן לא אומרים בהם תחנון). זהו יום מתן תורה, שנקשרה לו מצוות ביכורים, ונתעטר הוא במגילת רות. הוא יום פטירתו של … להמשך קריאהמלכות דוד וקרבן שתי הלחם – תכלית התורה והבריאה

חנוכה – השבת ההוד והדר המלוכה

חג החנוכה בולט מבין שאר המועדים בעניין ההידור שבו; אכן, הידורי מצווה יש בכל החגים, אמנם הידורי מצווה שפשטו בכל קהל ישראל הינן דבר ייחודי. לא נמצא כיום מי שידליק נר אחד כעיקר הדין, מה שאין כן בהלכות ארבעת המינים למשל. ובכלל מטבע הלשון מהדרין מן המהדרין דומה כי לא נמצא כ”כ בתחומי ההלכה השונים, … להמשך קריאהחנוכה – השבת ההוד והדר המלוכה