חנוכה – השבת ההוד והדר המלוכה

חג החנוכה בולט מבין שאר המועדים בעניין ההידור שבו; אכן, הידורי מצווה יש בכל החגים, אמנם הידורי מצווה שפשטו בכל קהל ישראל הינן דבר ייחודי. לא נמצא כיום מי שידליק נר אחד כעיקר הדין, מה שאין כן בהלכות ארבעת המינים למשל. ובכלל מטבע הלשון מהדרין מן המהדרין דומה כי לא נמצא כ”כ בתחומי ההלכה השונים, … להמשך קריאהחנוכה – השבת ההוד והדר המלוכה